Zespół Szkół Handlowych, ul. Kaliska 10

Uwaga, otwiera nowe okno.

Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej
Kontakt: Bydgoszcz, ul.Kaliska 10, tel.  (52) 341-14-01

http://www.zsh.bydgoszcz.pl/


Profile szkoły:
– Technikum Organizacji i Reklamy
– Technikum Ekonomiczne
– Technikum Handlowe
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa
– Technikum Odzieżowe