Zespół Szkół 15 Bydgoszcz

W skład Zespołu Szkół nr 15 wchodzą:

– Szkoła Podstawowa nr 15

– Gimnazjum nr 10

Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego

im. Teresy Ciepły

ul. Czerkaska 8

85-641 Bydgoszcz

tel. (52) 341-28-11

fax. (52) 341-28-11

dyrektor: dyrektor@zs15.bydgoszcz.pl

zastępcy dyrektora: zastepcy@zs15.bydgoszcz.pl

sekretariat: zsnr15@bip.oswiata.bydgoszcz.pl