UKW, Instytut neofilologii i lingwistyki stosowanej, ul. Grabowa 2

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut neofilologii i lingwinistyki stosowanej

Kontakt: Bydgoszcz, ul. Grabowa 2 tel: 52 341 14 02