Świetlica terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna prowadzona  przez Stowarzyszenie Rodzina Miłości Ofiarnej  – Organizację Pożytku Publicznego przy Parafii  p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Osiedlu Leśnym  działa od 1999 r. Opiekuje się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z różnymi dysfunkcjami psycho-ruchowymi.

Codzienna terapia uczestników ma charakter rewalidacyjny poprzez nauczanie, rehabilitację ruchową i mentalną, rozwój społeczny i przystosowanie do środowiska. Prowadzone są  zajęcia muzyczne, sportowe i plastyczne oraz terapia „snoezelen”. Organizowane są również imprezy integracyjne, świąteczne, sportowe i kulturalne, na które zaprasza się dzieci i młodzież również spoza Świetlicy. W Świetlicy szkoleni są wolontariusze , odbywają się praktyki studenckie kierunków zgodnych z jej działalnością. Również tutaj licealiści i uczniowie ostatnich klas gimnazjum uczą się rozumienia  problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zasad integracji. Świetlica  współpracuje z Urzędem Miasta w Bydgoszczy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Toruniu, PFRON-em, Młodzieżowym Domem Kultury nr 2, Bursą Szkół Medycznych i Warsztatami Terapii Zajęciowejw Bydgoszczy oraz świetlicami prowadzącymi podobną działalność co powoduje, że Świetlica jest dobrze postrzegana na mapie placówek zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych.                       

Konto: Bank Polskiej Spółdzielczości  41 1930 1552 2350 0338 6338 0001 
KRS:  0000013726        
REGON:  092792127         
NIP:  554-24-00-514                                     
E-mail:  swietlicarmo@wp.pl        
Strona internetowa świetlicy terapeutycznej: www.swietlica-rmo.prv.pl
Strona internetowa Parafii:     www.zmartwych.pl          
Adres: 85- 620 Bydgoszcz,   Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58,      
tel.: [52] 585-28-71

           Stowarzyszenie Rodzina Miłości Ofiarnej zwraca się z prośbą do Wszystkich obecnych Darczyńcóworaz Tych którzy zechcieliby się przyłączyć do dzieła wsparcia Świetlicy o odpisanie w rocznym zeznaniu1 %  od należnego  podatku dochodowego.  Przekazanie 1 %  jest łatwe i nic nie kosztuje.Osoby, którym sprawiałoby trudność wypełnienie formularza PIT mogą  podejść do Świetlicy gdzie uzyskają pomoc. Liczy się każda nawet najmniejsza ofiara.