Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego

85-620 Bydgoszcz, al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 58
tel. (52) 345-36-71, fax (52) 345-36-71 w. 19

parafia@zmartwych.pl

www.zmartwych.pl

Rys historyczny:

10.09.1970 – 1978 r. rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w kaplicy przy ul. Stepowej. Ks. Tadeusz Dzięgiel – pierwszy duszpasterz życia religijnego

5.09.1978 – 1979 r. ks. Marian Rymarz czyni starania o pozwolenie na budowę kościoła i gromadzi materiały

8.12.1979 r. erekcja Ośrodka Parafialnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Rektorem zostaje mianowany ks. Henryk Surma

17.11.1980 r. ks. Prymas Stefan Wyszyński eryguje parafię i mianuje proboszczem ks. H. Surmę

4.05.1981 r. parafia otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego zezwolenie na budowę kościoła. Przystąpiono do prac projektowych

12.05.1982 r. po pokonaniu trudności związanych z usunięciem wysypiska śmieci oraz dokonaniu stabilizacji gruntu ruszyła budowa

26.09.1982 r. ks. Prymas Józef Glemp w asyście ks. bpa Jana Nowaka dokonał wmurowania kamienia węgielnego przywiezionego z Grobu Chrystusa

24.03.1985 r. poświęcenie kościoła przez bpa Jana Nowaka

1.06.1986 – 15.12.1987 r. budowa plebani

15.12.1987 r. poświęcenie plebani przez ks. bpa Jana Nowaka

2.04.1989 r. poświęcenie witraży w kościele

16.12.1989 r. poświęcenie dzwonów przez ks. Prymasa kard. Józefa Glempa

27.05.1995 r. poświęcenie pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia przez ks. abpa Henryka Muszyńskiego