Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Marii Montessori nr 1
85-628 Bydgoszcz
ul. Jaworowa 5

tel./fax (52) 372-15-32

http://www.tpd-bydgoszcz.ovh.org/