Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. 11 Listopada 4

Uwaga, otwiera nowe okno.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
Kontakt: Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 4, tel. (0-52) 371-00-57

http://www.7lo.bydgoszcz.pl/


W skład Zespołu Szkół wchodzą:

– VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego

– Gimnazjum nr 51