BGŻ V Oddział w Bydgoszczy

ul. Józefa Sułkowskiego 48
tel. 52/ 343-21-54

SKOK Wybrzeże
Kasa Wybrzeże

ul. Czerkaska 11
85-636 Bydgoszcz
tel. (52) 320 12 15