Zdrowie

Miejski ośrodek pomocy społecznej

ul.Ogrodowa 9
85-043 Bydgoszcz

tel. (52) 325-44-10
e-mail: sekretariat@mopsbydgoszcz.pl
www.mopsbydgoszcz.pl

Sprawy mieszkańców naszego osiedla prowadzi

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „BARTODZIEJE”

Ul. Morska 2

85-722 Bydgoszcz

tel./fax  52/ 342 12 14

KIND Aparaty Słuchowe Kompleksowa diagnostyka słuchu
Bezpłatne badania i testowanie
85-643 Bydgoszcz
ul. 11 Listopada 8
Tel.: 506 862 154
www.kind.pl