http://osiedlelesne.bydgoszcz.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/588339zm.jpglink
http://osiedlelesne.bydgoszcz.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/720454forum.jpglink
http://osiedlelesne.bydgoszcz.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/778879paragrafy.jpglink
http://osiedlelesne.bydgoszcz.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479078f_1.jpglink

Adres Rady

Informujemy, Więcej

Forum mieszkańców osiedla

Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się i aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na nowopowstałym forum internetowym naszego osiedla. Więcej

Porady prawnika

Dyżur prawników w  2019r. Więcej

1 2 3 4

Zmiana nazwy skweru POW

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wojewoda zwrócił się o opinię do instytutu Pamięci Narodowej. W październiku 2020 r. nadeszła odpowiedź, iż nazwa skweru spełnia wszelkie przesłanki podlegające koniecznej zmianie.

Jak wynika z opinii IPN-u - Pomorski Okręg Wojskowy jako jednostka administracyjna w strukturach sił zbrojnych komunistycznego państwa utworzony został w 1945 r. W latach 1949-1953 funkcjonował pod nazwą II Okręg Wojskowy, po czym ponownie został przemianowany na Pomorski Okręg Wojskowy (POW). Głównym zadaniem okręgów wojskowych było przede wszystkim administrowanie jednostkami wojskowymi w okresie pokoju, prowadzenie poboru do wojska i mobilizacji, zarządzanie siłami osobowymi oraz uzbrojeniem. W okresie PRL dowództwo okręgu było również odpowiedzialne za szkolenie polityczne w podległych jednostkach oraz formowanie ideologiczne żołnierzy w duchu wierności partii komunistycznej.

Już od września 1945 roku dowódcami POW byli sowieccy generałowie:
- Wiaczesław Jakutowicz (w okresie IX-XI 1945 r.) – członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików),
- Iwan Jośkiewicz (w okresie XI 1945 r. – VI 1947 r.) – uczestnik rewolucji bolszewickiej,
- Iwan Rotkiewicz (w okresie VI-X 1947 r. i I 1955 r.– X 1956 r.) – uczestnik rewolucji bolszewickiej, brał również udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie,
- Bronisław Pułturzycki (w okresie X 1947 r. – III 1953 r.) – uczestnik rewolucji bolszewickiej oraz członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików),
- Antoni Władyczański (w okresie III 1953 r. – XII 1954 r.) – członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików).
Także stanowiska szefów sztabu do 1956 r. pełnili sowieccy wojskowi - wylicza IPN.

Całość uzasadnienia IPN można przeczytać tutaj.

Z wnioskiem o nadanie tej nazwy wystąpiło do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenie
Osób Internowanych CHEŁMINIACY 1982.

Czytaj także: Symbol niezłomności i patriotyzmu

W 2007 r. Łukasz Ciepliński został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. W 2011 roku na pamiątkę tragicznej śmierci Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2013 r. Łukasz Ciepliński pośmiertnie został mianowany przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka na stopień pułkownika.

 

Na podst. KPUW/TB