BEZPŁATNE MASECZKI DLA SENIORÓW

Wpisany przez Ryszard Mrozik poniedziałek, 08 czerwca 2020 16:41

Drukuj

Maseczki dla seniorów

Od 18 maja z inicjatywy członków Rady Osiedla Leśne są rozdawane bezpłatnie seniorom maseczki.

Zdjęcia Roman Janowski