Bydgoszcz w kwiatach

Wpisany przez Ryszard Mrozik wtorek, 12 maja 2020 19:06

Drukuj

1. Harmonogram szczegółowy

 

Konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

Czas trwania konkursu:

*     Konkurs trwa od maja – października 2020 r.

*     Podsumowanie konkursu i wręczenie  nagród: 6 października 2020 r.

Lustracje konkursowe

* Komisje dokonają przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu w okresie od 11 maja do 31 sierpnia 2020 r.

Wręczanie nagród

Regulamin

konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” 2020 rok

1.  Organizator:

Organizatorem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4, tel./fax (52) 322-51-96, 345-44-34, adres do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17, www.tmmb.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , dni przyjęć: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-15.00.

2. Patron:

Miasto Bydgoszcz

3. Patronat medialny: Redakcja: - „Express Bydgoski”

4. Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Bydgoszczy

Vitroflora Grupa Producentów Spółka z o.o. w Trzęsaczu

Zieleń Miejska Sp. z o.o.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa

RSM „Jedność”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni”

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom”

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” i inne.

Rady Osiedli.Wspólnoty mieszkaniowe.

  1. 5. Cel:

Celem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest zachęcanie mieszkańców i instytucji do upiększania swego otoczenia przez tworzenie nowych skwerów, zieleńców, kwietników osiedlowych, ukwiecanie ogródków przydomowych i balkonów oraz budzenie troski o estetyczny wygląd Bydgoszczy.

6. Zasięg konkursu: Obiekty zgłaszane do konkursu powinny znajdować się na terenie miasta Bydgoszczy.

7. Ogłoszenie konkursu:

W bydgoskich mediach, w tym „Dzienniku Bydgoszczy” wydawanym przez TMMB.

Na terenie Rad Osiedli,

Na klatkach schodowych Spółdzielni Mieszkaniowych, Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

w  bydgoskich przedszkolach i szkołach – za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

W obiektach przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

W oknie TMMB przy ul Jezuickiej 4

Na stronach internetowych:

- Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- „Expressu Bydgoskiego”

- Portalu Kujawskiego,

- firm współpracujących z TMMB.

8.  Uczestnicy:

-  Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który zgłosi swój balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec, kwietnik osiedlowy - w wyznaczonych terminach i miejscach. Najładniejsze skwery i kwietniki mogą też zgłaszać szkoły, instytucje i zakłady pracy i in.

-  W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowych.

9.Terminarz:

10.  Bezpłatne talony

* W trakcie  osobistych zapisów prowadzonych przez Rady Osiedli wydawane będą  talony upoważniające do bezpłatnego  odbioru sadzonek roślin ozdobnych ufundowane przez miasto Bydgoszcz. Liczba talonów jest ograniczona,  wydawanie odbywa się w kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania osiedlowej puli.

* Osoby otrzymujące talony zobowiązane  są do  zgłoszenia  udziału w konkursie i nasadzenia  otrzymanych roślin. W przeciwnym razie może nastąpić wykluczenie z konkursu.

11.. Kryteria i skala ocen:

Przedmiotem oceny konkursowej będą: balkony, ogródki przydomowe, skwery, zieleńce i kwietniki osiedlowe. Obowiązują następujące kryteria i skala ocen:

ogólne wrażenie ocenianego obiektu        0 – 5 pkt.
układ kompozycyjny uwzględniający trafność

doboru gatunków i odmian:                    0 – 5 pkt.

12. Nagradzanie uczestników:

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. Będą one wręczane w dwóch etapach:

W I. etapie uczestnikom, którzy urządzili najładniejsze i najwyżej punktowane obiekty (z wyłączeniem zwycięzcy z każdego osiedla):

-  po 5 osób z każdego osiedla,

-  nagrody zostaną wręczone przez Przewodniczących Rad Osiedli na uroczystościach zorganizowanych w poszczególnych osiedlach.

-  Rady Osiedli powiadomią zainteresowanych o terminie odbioru nagród.

W II etapie zwycięzcom konkursu na osiedlach (liczy się największa liczba punktów): od 1-3 osób z każdego osiedla,

-  wyróżnionym osobom,  szkołom, instytucjom i zakładom pracy,

nagrody zostaną wręczone przez Prezydenta Bydgoszczy i Prezesa TMMB podczas uroczystego finału Konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”  6  październiku 2020 roku,

- Zainteresowani zostaną powiadomieni przez TMMB o terminie uroczystości połączonej z wręczeniem nagród. Laureaci otrzymają dyplomy  TMMB  oraz  nagrody  wręczane przez sponsorów i talony na bezpłatne sadzonki  ufundowane przez miasto.

13. Uwagi końcowe

Regulamin i harmonogram konkursu dostępne są w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, w siedzibach Rad Osiedli, Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Rejonach Obsługi Mieszkańców Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy.

Zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na jednorazowe wykorzystanie danych osobowych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4, w celu niezbędnym dla rozstrzygnięcia konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.

Talony  wydawać będą

Rady Osiedli

Przypominamy, że bezpłatne talony na rośliny ozdobne w konkursie Bydgoszcz w kwiatach i zieleni na 2020 r.  wydawane będą tylko przez bydgoskie Rady Osiedli, które włączyły się w organizację konkursu. Przedstawiciele tych rad mogą się zgłaszać od  czwartku 14 maja do środy 20  maja w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4 w godzinach 10.00-15.00. po  przydzielone  grupie osiedli lub osiedlu pulę talonów.

Talony te uczestnicy konkursu mogą  odbierać w dniach 18-30 maja  we  wskazanych  Radach Osiedli. Po szczegóły dotyczące odbioru talonów i  zapisu do konkursu na osiedlach odsyłamy pod  telefony: Stary Fordon, Tatrzańskie, Nadwiślańskie- tel. 660-794-345; Szwederowo, Wzgórze Wolności - tel. 660-794-359;  Wilczak, Jary- tel. 660-794-351; Okole,Prądy, Miedzyń- tel. 660-794-353; Górzyskowo, Bartodzieje - tel.795-116-185; Bielawy-694-829-475; Błonie, Czyżkówko, Osowa Góra-tel.792-240-451; Bydgoszcz Wschód, Siernieczek, Nowy Fordon,Brdyujście - tel. 600-794,342; Flisy - tel. 608-741-659; Glinki, Rupienica, Wyżyny - tel. 660-794-338; Jachcice-tel. 58-58-784; Piaski - tel. 660-794-357; Kapuściska, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Zimne Wody, Czersko Polskie - tel.660-794-335; Leśne - tel. 660-794-348. Liczba talonów jest  ograniczona. Wydawanie podczas zapisów do konkursu - do  wyczerpania puli.

Uzyskane w Radach Osiedli talony można będzie realizować  w dniach 18-30 maja:  w poniedziałki-wtorki  (9.00-15.00), środy (9-17.00), czwartki (9.00-15), piątki (9-17.00) i soboty (9.00-13.00)  w Gospodarstwie Ogrodniczym Florita Piotr Pukszto przy ul. Fordońskiej 19, wejście od ul. Cegielnianej.

Bezpłatne talony

* W trakcie  osobistych zapisów prowadzonych przez Rady Osiedli wydawane będą  talony upoważniające do bezpłatnego  odbioru sadzonek roślin ozdobnych ufundowane przez miasto Bydgoszcz. Liczba talonów jest ograniczona,  wydawanie odbywa się w kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania osiedlowej puli.

* Osoby otrzymujące talony zobowiązane  są do  zgłoszenia  udziału w konkursie i nasadzenia  otrzymanych roślin. W przeciwnym razie może nastąpić wykluczenie z konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia i odbiór bezpłatnych talonów prosimy o kontakt telefoniczny z v-ce Przewodniczącym Rady Osiedla Leśne Panem Romanem Janowskim pod nr   ………………. tel 501 043 751 …………….