Spotkanie z mieszkańcami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Rafała Bruskiego przekazuję zaproszenie oraz informację na temat spotkania z mieszkańcami w temacie Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030r.
Chcemy pracować nad strategią wspólnie z mieszkańcami – zapraszamy na spotkania

Rusza cykl sześciu, otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszcz. Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. To właśnie one będą głównym tematem spotkań z mieszkańcami.

W czasie konsultacji, mieszkańcy  uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią. Przy udziale zewnętrznego moderatora będą wypracowywane rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających z przygotowywanego dokumentu.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań. W ich trakcie zebrano blisko 1300 ankiet. Rozmowy dotyczyły spraw istotnych dla młodzieży, seniorów, przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego, a także tematu przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej.

W ramach działań nad strategia rozwoju Bydgoszczy mieszkańcy byli pytani o opinię na temat stanu i przyszłości miasta. Powołano zespoły robocze, które w swoim składzie zgromadziły mieszkańców zaangażowanych w działalność na rzecz miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyły się dwa spotkania zespołów, podczas których wypracowywano wybrane zapisy dokumentu strategicznego.

W tym roku planujemy spotkać się sześć razy. Za każdym razem w różnych częściach Bydgoszczy. Chcemy, by na poszczególnych etapach prac, mieszkańcy włączyli się w dyskusję nad przyszłością naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 czerwca 2018r. o godz. 17 w Sali XI LO Mistrzostwa Sportowego przy ul. Cichej 59.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców osiedli: Bartodzieje, Bielawy, Brdyujście, Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, Osiedle Leśne.

Konsultacje zaczynamy o godzinie 17.00. Pół godziny wcześniej będzie można pobrać specjalne ankiety konsultacyjne i  uzyskać dodatkowe informacje (stolik recepcyjny przed wejściem na salę konferencyjną).

O datach kolejnych spotkań będziemy informowali z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.