Podziękowanie dla Rady OL

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 05 lutego 2020 18:01

 

 

 

 

Targowisko przy ul. Czerkaskiej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 05 lutego 2020 17:43

 

 

 

 

Wymiana nawierzchni chodnika

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 27 stycznia 2020 17:32

 

Medal pamiątkowy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

sobota, 07 grudnia 2019 15:56

Medal pamiątkowy z okazji jubileuszu 100-lecia TPD

Przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy wręczyła na ręce Przewodniczącego Rady Osiedla Leśne Medal Pamiątkowy. Jest to wyróżnienie za całokształt pracy radnych na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego osiedla.

 

Interpelacje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 16 lipca 2019 10:02

 

 

 

Spotkanie z mieszkańcami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 15 czerwca 2018 09:50

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Rafała Bruskiego przekazuję zaproszenie oraz informację na temat spotkania z mieszkańcami w temacie Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030r.
Chcemy pracować nad strategią wspólnie z mieszkańcami – zapraszamy na spotkania

Rusza cykl sześciu, otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszcz. Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. To właśnie one będą głównym tematem spotkań z mieszkańcami.

W czasie konsultacji, mieszkańcy  uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią. Przy udziale zewnętrznego moderatora będą wypracowywane rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających z przygotowywanego dokumentu.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań. W ich trakcie zebrano blisko 1300 ankiet. Rozmowy dotyczyły spraw istotnych dla młodzieży, seniorów, przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego, a także tematu przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej.

W ramach działań nad strategia rozwoju Bydgoszczy mieszkańcy byli pytani o opinię na temat stanu i przyszłości miasta. Powołano zespoły robocze, które w swoim składzie zgromadziły mieszkańców zaangażowanych w działalność na rzecz miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyły się dwa spotkania zespołów, podczas których wypracowywano wybrane zapisy dokumentu strategicznego.

W tym roku planujemy spotkać się sześć razy. Za każdym razem w różnych częściach Bydgoszczy. Chcemy, by na poszczególnych etapach prac, mieszkańcy włączyli się w dyskusję nad przyszłością naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 czerwca 2018r. o godz. 17 w Sali XI LO Mistrzostwa Sportowego przy ul. Cichej 59.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców osiedli: Bartodzieje, Bielawy, Brdyujście, Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, Osiedle Leśne.

Konsultacje zaczynamy o godzinie 17.00. Pół godziny wcześniej będzie można pobrać specjalne ankiety konsultacyjne i  uzyskać dodatkowe informacje (stolik recepcyjny przed wejściem na salę konferencyjną).

O datach kolejnych spotkań będziemy informowali z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Przegląd Małych Form Teatralnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 11 czerwca 2018 14:34

Przegląd Małych Form Teatralnych

Dnia 22.05.2018r. odbył się XVI Przegląd Małych Form Teatralnych dzieci  z przedszkoli i klas integracyjnych oraz Ośrodków Kształcenia specjalnego p.n. „Jesteśmy razem” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 w Kinoteatrze. Do tej imprezy czynnie włączyła się Rada Osiedla leśne sponsorując nagrody oraz uczestnictwo w jury w osobie Z. Kosmalskiej.

 

Podziękowania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 11 czerwca 2018 14:16

 

 

 

 

 

Członek Rady ds. Partycypacji Społecznrj

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

sobota, 24 lutego 2018 13:17

 

 

 

 

Podziękowanie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 27 listopada 2017 17:42

 

 

 

Strona 1 z 3