Interpelacje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 16 lipca 2019 10:02

 

 

 

Spotkanie z mieszkańcami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 15 czerwca 2018 09:50

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Rafała Bruskiego przekazuję zaproszenie oraz informację na temat spotkania z mieszkańcami w temacie Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030r.
Chcemy pracować nad strategią wspólnie z mieszkańcami – zapraszamy na spotkania

Rusza cykl sześciu, otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszcz. Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. To właśnie one będą głównym tematem spotkań z mieszkańcami.

W czasie konsultacji, mieszkańcy  uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią. Przy udziale zewnętrznego moderatora będą wypracowywane rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających z przygotowywanego dokumentu.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań. W ich trakcie zebrano blisko 1300 ankiet. Rozmowy dotyczyły spraw istotnych dla młodzieży, seniorów, przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego, a także tematu przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej.

W ramach działań nad strategia rozwoju Bydgoszczy mieszkańcy byli pytani o opinię na temat stanu i przyszłości miasta. Powołano zespoły robocze, które w swoim składzie zgromadziły mieszkańców zaangażowanych w działalność na rzecz miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyły się dwa spotkania zespołów, podczas których wypracowywano wybrane zapisy dokumentu strategicznego.

W tym roku planujemy spotkać się sześć razy. Za każdym razem w różnych częściach Bydgoszczy. Chcemy, by na poszczególnych etapach prac, mieszkańcy włączyli się w dyskusję nad przyszłością naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 czerwca 2018r. o godz. 17 w Sali XI LO Mistrzostwa Sportowego przy ul. Cichej 59.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców osiedli: Bartodzieje, Bielawy, Brdyujście, Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, Osiedle Leśne.

Konsultacje zaczynamy o godzinie 17.00. Pół godziny wcześniej będzie można pobrać specjalne ankiety konsultacyjne i  uzyskać dodatkowe informacje (stolik recepcyjny przed wejściem na salę konferencyjną).

O datach kolejnych spotkań będziemy informowali z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Przegląd Małych Form Teatralnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 11 czerwca 2018 14:34

Przegląd Małych Form Teatralnych

Dnia 22.05.2018r. odbył się XVI Przegląd Małych Form Teatralnych dzieci  z przedszkoli i klas integracyjnych oraz Ośrodków Kształcenia specjalnego p.n. „Jesteśmy razem” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 w Kinoteatrze. Do tej imprezy czynnie włączyła się Rada Osiedla leśne sponsorując nagrody oraz uczestnictwo w jury w osobie Z. Kosmalskiej.

 

Podziękowania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 11 czerwca 2018 14:16

 

 

 

 

 

Członek Rady ds. Partycypacji Społecznrj

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

sobota, 24 lutego 2018 13:17

 

 

 

 

Podziękowanie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 27 listopada 2017 17:42

 

 

 

Utwardzenie ścieżki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 26 lipca 2017 07:42

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Miasta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

niedziela, 26 lutego 2017 18:08

 

 

 

 

 

Facebook

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 07 lipca 2016 16:49

Facebook Moje osiedle


 

Plac zabaw i siłownia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 25 marca 2016 18:09

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Na Osiedlu Leśnym na skwerze Pomorskiego Okręgu Wojskowego pomiędzy ulicami Sułkowskiego a Dwernickiego powstaje plac zabaw dla dzieci oraz siłownia dla młodzieży i dorosłych. Wstępny projekt już powstał. Komplet dokumentów przez Wydział Geodezji został przekazany do Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta celem przygotowania przetargu.

P R O J E K T

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Mapka z lokalizacją

 

 

 

  

Strona 1 z 4